top of page
Gạch bóng kiếng 8042

Gạch bóng kiếng 8042

Chất liệu Porcelain
Kích thước 800×800
Bề mặt : Bóng (Polished)
Kiểu vân : Emperador
Công dụng : Lát nền

bottom of page