top of page
Gạch lát nền GLN 60X60 049

Gạch lát nền GLN 60X60 049

 

  • Bề mặt: Sugar
  • Công dụng: Lát nền
  • Kích thước: 60x 60 
  • Nhãn hiệu: PIERE CARDIN
  • Danh mục: Porcelain
bottom of page